Rodzaje lakierów do parkietów

Na rynku istnieją różne rodzaje lakierów, każdy z nich posiada wiele zalet oraz różnych wad. Ostatecznych wybór będzie zależał od przeznaczenia pomieszczeń, gatunków lakierowanego drewna oraz od środków, które chcemy na niego przeznaczyć.

Właściwości poszczególnych lakierów warto poznać jeszcze przed zakupem, aby jak najdłużej cieszyć się pięknym parkietem:

 Lakiery wodorozcieńczalne:

Lakiery jedno- i dwuskładnikowe wodorozcieńczalne na bazie dyspersji akrylowej, poliuretanowej lub poliwęglanowej. Są to lakiery ekologiczne, przyjazne dla wykonawcy oraz dla środowiska naturalnego. Dyspersje poliuretanowe oraz poliwęglanowe  ze względu na swoją wysoką cenę mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość powłok. Powłoki z dyspersji poliuretanowo-poliweglanowych odznaczają się szczególnie dobrymi właściwościami odpornościowymi np. na działanie wody, czynników chemicznych oraz dobrą wytrzymałością mechaniczną, w tym odpornością na ścieranie oraz uderzenia.

Lakiery wodorozcieńczalne można podzielić na kilka grup:

- w zestawach UV,

- w zestawach chemoutwardzalnych,

- zestawy wodorozcieńczalne dwuskładnikowe z izocyjanianem,

- zestawy dyspersji poliwęglanowej,

- zestawy dyspersji poliuretanowej,

- zestawy dyspersji akrylowej.

Najważniejsze składniki w tych lakierach to poliakrylany i poliuretany. Utwardzanie następuje w sposób fizyczny przez odparowanie samosieciujących  reakcji chemicznych, utwardzanie promieniowaniem (UV) lub elektronami (produkcja parkietu gotowego) oraz przez dodanie utwardzacza.

Do ważniejszych właściwości wyrobów wodorozcieńczalnych należą:

- wysoka odporność powłok na ścieranie przy zachowaniu elastyczności,

- szybkie utwardzanie promieniami UV,

- niska zawartość substancji szkodliwych i zapachowych,

- uniwersalna aplikacja,

- możliwość umycia narzędzi wodą,

- niewielkie problemy z usuwaniem odpadów,

- możliwość magazynowania bez specjalnych zabezpieczeń (niepalne, poza wyższą temperaturą),

- możliwość przemarzania lakierów wodnych.

W  parkieciarstwie europejskim coraz rzadsze zastosowanie mają lakiery  rozpuszczalnikowe jedno- i dwuskładnikowe chemicznie utwardzalne. Rośnie natomiast zużycie wodorozcieńczalnych lakierów, co ma bezpośredni związek ze wrastającą sprzedażą desek podłogowych i parkietów egzotycznych.

Warto zaznaczyć, ze z lakierów rozpuszczalnikowych, na rynku stosowane są lakiery uretanowo-alkilowe, które cechują się:

- doskonałą rozlewnością.

-  niska emisją LZO,

- doskonałą odpornością mechaniczną na ścieranie oraz wysoką twardością,

- zastosowaniem bezpodkładowym.

Lakiery rozpuszczalnikowe to również lakiery poliuretanowe, które cechują się:

- wysoką twardością oraz wysoką odpornością na ścieranie,

- wysoką emisja LZO co ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowiska naturalnego.

 

Maciej Stefaniak

V33 Polska

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.